Välkommen till Advokatbyrån Sörmdal på Kungsholmen

Vi är en specialiserad advokatbyrå på Kungsholmen inom familjerätt, socialrätt, brottmål och migrationsrätt.

Detta innebär att våra jurister arbetar med områden som ensam vårdnad eller gemensam vårdnad, umgängesrätt, boende för barn, äktenskapsförord, samboavtal, äktenskapsskillnad, vanligen kallad skilsmässa, bodelning, bodelningsförrättning, bouppteckning, arv och testamente, LVU, LVM, LPT, LRV, offentlig försvarare, målsägandebiträde, arbetstillstånd asyl, anknytning, förvar, uppehållstillstånd, medborgarskap m.m.

Våra ledord som advokatbyrå är tillgänglighet, engagemang och kompetens. För oss är det viktigt att våra klienter alltid kan få tag på sin jurist och vad som kännetecknar oss i övrigt är ett stort engagemang och vår kompetens.

Vår styrka ligger också i att vi har kompetens inom rättsområden som ibland går in i varandra och vi vet dessutom hur myndigheterna bedömer i många fall då vi har personal som tidigare har arbetat på olika positioner inom flera av dessa myndigheter, något som vi är relativt ensamma om som advokatbyrå eller juristfirma.

Vi företräder både privatpersoner och företag och har även omfattande erfarenhet av att representera barn i olika frågor. Det är viktigt att en jurist kommer in direkt från början i ett ärende då det är mycket lättare att påverka ärendet eller målets riktning och struktur.

Vi har god kompetens vad gäller olika språk och kulturer och behärskar svenska, engelska, franska, tyska, ryska, arabiska, turkiska, kurdiska, azerbajdzjanska, dari och persiska. Om du har ett annat modersmål även svenska kan vi i många fall, om du önskar, även erbjuda dig som klient en jurist som talar ditt modersmål. Vi har arbetat med klienter från många olika länder och har mycket god förståelse vad gäller olika kulturer. Om du ändå behöver en tolk så ordnar vi det genom att anlita en professionell tolk som kommer till vårt kontor på Kungsholmen eller om du så önskar kan närvara via telefon.

Advokatbyrå Kungsholmen - Ring oss för en kostnadsfri konsultation

Behöver du hjälp med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp i samband med ett ärende eller ett mål så tar vi hand om detta åt dig.

Har du en hemförsäkring så har denna ett rättsskydd som i många fall täcker det mesta av dina kostnader för att anlita en advokat och om du inte skulle ha en hemförsäkring så kan det istället gå att få rättshjälp av staten. Vi ger som första möte en kostnadsfri rådgivning, detta är också viktigt och en förutsättning för att bli beviljad rättshjälp.

Vi vill också lyfta fram att en advokat har ett ansvar att följa Advokatsamfundets etiska regler, till skillnad från en juristfirma. En advokat har att följa vissa värden, vilka är till för klienten. Dessa värden kallas kärnvärden och är lojalitet, oberoende och konfidentialitet. Inga intressekonflikter för advokaten får föreligga heller föreligga, d.v.s. något som kan gynna advokaten. Detta garanterar en hög etisk och professionell standard som inte en juristbyrå åläggs. Alla anställda på en advokatbyrå måste följa dessa regler och vägen till att bli advokat och upprätthålla advokattiteln går genom ett omsorgsfullt inträdesförfarande med krav på utbildning, godkänd advokatexamen, goda referenser från samtliga man har arbetat med som jurist, obligatorisk fortbildning och tillsynsförfarande.

familjeratt kungsholmen

Advokatbyrån Sörmdal på Kungsholmen - Ring våra jurister för en kostnadsfri konsultation

En advokat kan således inte vara anställd på en juristfirma. Du som klient kan vara trygg i att ditt ärende eller mål alltid kommer att hanteras enligt våra etiska regler och som advokat finns en tystnadsplikt att alltid följa. Detta innebär att det är tystnadsplikt på det som sägs mellan en advokat och en klient. Denna tystnadsplikt har t.ex. inte en juristfirma. Myndigheterna har alltså inte rätt att få reda på något en klient säger till sin advokat om inte klienten själv vill det.

Vår grundare advokat Joakim Sörmdal har förutom juristexamen och advokatexamen även en magisterexamen i beteendevetenskap vilket har visat sig vara en bra kombination i många fall.

Vi sitter i fina ljusa lokaler på Kungsholmen och du är alltid välkommen in till oss så kan vi titta på ditt ärende. Vi ger inledande kostnadsfri rådgivning innan vi åtar oss uppdraget för att dels du som klient skall kunna känna att det finns en god möjlighet att nå framgång i ditt ärende och för att vi skall kunna göra ett bra arbete som din jurist. Vi har erfarenhet att hantera såväl små mål som några av Sveriges största mål i domstolar.

Läs mer: Brottmålsadvokat, Familjerätt

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Advokatbyrå Kungsholmen

Advokatbyrån Sörmdal AB besitter god kunskap och erfarenhet inom humanjuridik.

Lång erfarenhet

Med familjerätt närmast hjärtat tar Advokatbyrån Sörmdal sig an uppdragen med omsorg.

Välkommen förbi

Kontoret finner ni i Stockholm. Våra advokater/jurister sätter alltid klienten i fokus.