Försvarsadvokat Kungsholmen - Advokatbyrån Sörmdal AB

Om du blir misstänkt för ett brott så är det mycket viktigt att representeras av en advokat och även en advokat som är specialiserad inom brottmål. Domstolarna godkänner i princip dessutom endast en advokat att representera en person i en kommande rättegång.

I många fall har du rätt till en offentlig försvarare, vilken betalas av staten. Skulle du inte ha rätt till en offentlig försvarare så kan du anlita en privat försvarare, vilken betalas av dig. Båda dessa kallas även för brottmålsadvokat eller försvarsadvokat.

Om du inte skulle få rätt till en offentlig försvarare så kan du anlita en privat försvarare och senare begära att den personen blir förordnad som offentlig försvarare och som då betalas av staten.

Polisen kan kalla dig till förhör antingen upplysningsvis om du är intressant i polisens utredning, som vittne eller som misstänkt.

Oavsett anledning till varför polisen kallar dig till ett förhör så kan det ändras och du kan gå från att vara ett vittne till att bli misstänkt. Det är därför som tidigare sagt väldigt viktigt vad du säger i förhören och att ha en brottmålsadvokat med dig.

Familjeratt Advokatbyra Sormdal visitkort

Brottmålsadvokat Kungsholmen företräder dig helhjärtat

Du har alltid rätt att ha en försvarsadvokat med dig på ett förhör och det är mycket viktigt att ha detta från det första förhöret med polisen. Det är dock vanligt att polisen vill förhöra misstänkta utan en försvarsadvokat. Du skall inte gå med på detta utan alltid begära att få ha med dig en försvarsadvokat, antingen en offentlig försvarare eller en privat försvarare. Det första förhöret brukar ofta ha mycket stor betydelse för hur fortsättningen blir och dina möjligheter till att ditt fall läggs ner och inte går vidare till rättegång.

Du har också alltid rätt att själv välja vem som skall vara din försvarsadvokat, även när det gäller offentlig försvarare. Denna uppgift lämnar du till polisen. De kan alltid skjuta upp förhöret med dig även om det finns ett datum planerat för förhör om du säger att du vill ha en brottmålsadvokat med dig.

Vi har kontor på flera ställen i Sverige och vårt huvudkontor är på Kungsholmen. Du är alltid välkommen att kontakta oss genom vårt huvudkontor på Kungsholmen. Vi erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning.

Vi har framgångsrikt försvarat klienter som varit misstänkta för brott och där sedan polisen lagt ner utredningen eftersom polisen inte kunnat visa att ett brott har begåtts i lagens mening.

Advokatbyrån Sörmdal - Vi försvarar samt tillgodoser dina rättsliga behov

Har du utsatts för ett brott så har du i många fall, på samma sätt som en misstänkt har rätt att få en offentlig försvarare, en rättighet att få vad som kallas ett målsägandebiträde.

Målsägandebiträdet skall precis som en brottmålsadvokat ha erfarenhet av att representera personer som har utsatts för ett brott. Målsägandebiträdet kan ha samma roll som åklagaren och alltså bevaka att åklagaren ställer alla relevanta frågor och åberopar all relevant bevisning. Om så inte är fallet kan alltid målsägandebiträdet gå in och åtgärda det. Målsägandebiträdet bevakar också sin klients rätt till att få ekonomisk kompensation, skadestånd, för det som har hänt.

Målsägandebiträdet har också en kurativ uppgift, att hjälpa och stötta sin klient rent mentalt.

I många fall blir det ekonomiska skadeståndet en stor del av målsägandebiträdets arbete. Som utsatt för ett brott kan du få ersättning för personskador, skador på din egendom och även ersättning för kränkning. Ersättning för kränkning är för att du utsatts för ett brott.

Som utsatt för ett brott har du rätt att själv välja vem som skall representera dig som målsägandebiträde. Du är välkommen att kontakta oss via vårt huvudkontor på Kungsholmen för inledande kostnadsfri rådgivning.

Vi sitter centralt i Stockholm på Kungsholmen, du är välkommen att ringa eller skriva till oss med din fråga.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.