Migrationsrätt - Advokatbyrån på Kungsholmen

Advokatbyrån Sörmdal har omfattande språkkompetens inom utlänningsrätten, såsom engelska, franska, tyska, ryska, arabiska, turkiska, kurdiska, azerbajdzjanska, dari och persiska. Vid kontakt med oss kan du få prata direkt med en advokat eller jurist som talar ditt eget språk på vårt kontor på Kungsholmen.

Migrationsrätt eller utlänningsrätt kallas vanligen lagstiftningen som reglerar frågorna inom rättsområdet  och är en omfattande och komplex del av den svenska juridiken. Här ingår bland annat frågor om asyl, anknytning, arbetstillstånd, studier, olika former av tillstånd och frågor om uppehållstillstånd i allmänhet, återreseförbud, främlingspass, resedokument, visum, förvar och medborgarskap.

Personer söker sig till Sverige av olika anledningar och de vanligaste är att man söker asyl eller någon form av tillstånd. Det vanligaste inom tillstånd är idag arbetstillstånd eller anknytning till en person.

Arbetstillstånd innebär att man vill ha tillstånd för att arbeta i Sverige. Tillståndet utfärdas först som tidsbegränsat och sedan om man uppfyller samtliga krav som permanent.

När det gäller anknytning så är det vanligaste att man vill ha uppehållstillstånd för att gifta sig eller sammanbo med en person. Lagen kräver inte att man vare sig har gift sig eller är sambo, endast att man skall ha för avsikt att sammanbo.

Asylrätt - Advokatbyrån Sörmdal AB

Asyl kan endast ansökas om på plats i Sverige, enda undantaget är kvotflyktingar, där svensk personal åker till ett område och väljer ut vilka som blir aktuella, ofta i flyktingläger på olika ställen i världen.

Alla som befinner sig i Sverige har rätt att söka asyl och få sitt ärende prövat, oavsett om man inte tror att man har några skäl för asyl. Det är mycket viktigt att du får hjälp av en advokat eller jurist att föra fram din berättelse för myndigheterna så alla skyddsskäl kommer fram. Det är nämligen vanligast att det inte finns något annat att gå på vid bedömningen än din berättelse. Myndigheterna i Sverige prövar mot bakgrund av vad du berättar om du kan få asyl eller inte.

I princip alla som söker asyl har rätt att få ett offentligt biträde som representerar den asylsökande och tillvaratar dennes intressen. Staten betalar den advokat eller jurist som förordnas som offentligt biträde. När man endast talar om asyl benämns det ibland som asylrätt. Det ställs höga krav på den advokat eller jurist som är offentligt biträde inom migrationsrätt, både att vara mycket kunnig inom utlänningsrätten och när det gäller lagstiftningen och ha mycket god kunskap om det aktuella landet, dagsaktuella händelser i landet samt praxis, d.v.s. Migrationsöverdomstolens vägledande avgöranden inom asylrätt.

Advokatbyrån Sörmdal är en av de mest specialiserade advokatbyråerna i Sverige inom migrationsrätt och asylrätt. Vi har mycket god inblick i myndigheternas hantering av ärenden och vet som advokater och jurister var vi behöver sätta in mest arbete i ett ärende för att nå framgång. Vi har vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm och om du funderar på att söka asyl i Sverige så är du välkommen in på ett första kostnadsfritt möte eller kontakta oss så kan vi titta närmare på dina frågor.

Vi kan representera dig som offentligt biträde i hela Sverige inom asylrätt.

rattsskydd-sormdal-advokatbyra1

Arbetstillstånd - Advokat Joakim Sörmdal

Personer som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd, enda undantaget är asylsökande som gjort sin identitet sannolik, dessa kan få vad som kallas AT-UND, undantag från arbetstillstånd. Om du redan befinner dig i Sverige och har sökt asyl och undrar om du får arbeta och har ett nyligen utfärdat LMA-kort så kan du titta under p.7 på baksidan. Har du rätt att arbeta så skall där stå AT-UND. Under tiden som asylsökande kan man då arbeta och sedan söka ett tidsbegränsat arbetstillstånd för att senare få ett permanent uppehållstånd. Att ansöka om arbetstillstånd kräver att alla krav uppfylls och i princip att det blir rätt första gången för att undvika problem.

Det uppställs många krav vid ansökan om arbetstillstånd och vi kan hjälpa dig som ombud då vi har stor erfarenhet av detta område. När det gäller arbetstillstånd kan du inte få ett offentligt biträde utan måste anlita ett ombud, en advokat eller jurist.

När det gäller arbetstillstånd finns det flera olika möjligheter, båda att söka innan inresa till Sverige och på plats i Sverige. Du är välkommen in till oss på vårt huvudkontor på Kungsholmen eller kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte.

Anknytning - Advokatbyrå Kungsholmen

Ett annat stort område inom utlänningsrätten är anknytning. Om du vill bosätta dig i Sverige med en person som redan bor här och har uppehållstillstånd i landet finns goda möjligheter.  Huvudregeln är vid anknytning att man ansöker vid en svensk ambassad utomlands eller på internet om tillstånd att bosätta sig i Sverige. Därefter kallas du vanligen på en intervju på en ambassad och personen som är bosatt i Sverige kallas till Migrationsverket för en intervju. Syftet är att undersöka om ni har en seriös relation.

Vi har personal som har arbetat tidigare på Migrationsverket både med asylrätt och tillstånd, anknytning. Vi kan vägleda dig igenom processen och se till att du har goda förutsättningar att få uppehållstillstånd i Sverige. Vi ger kostnadsfri rådgivning antingen på vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm eller via telefon, Skype eller Whatsapp.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.